Willy Reijrink is architect in Groningen. Hij is sinds 2007 eigenaar van bureau AnArchitect gevestigd in de Puddingfabriek aan de Vechtstraat.

Kenmerkend voor zijn bureau is de intensief onderzoekende houding binnen de ontwerpopgave, in nauwe relatie met de opdrachtgever.

Een algemeen geldende houding binnen het bureau is dat de architectuur zich niet scheidt van de kunst, maar daar een wezenlijk onderdeel van is. Dit vertaalt zich niet zozeer in een zoeken, maar in een vinden, wat zijn weerslag heeft op het tekenen en modelmatig bouwen van diverse varianten binnen de gestelde opgave.